modulsystem

Modulsystem som ger bra studiemiljö

Modulsystem som ger bra studiemiljö

En bra inomhusmiljö är otroligt viktigt på arbetsplatser och i skolor. Dessvärre finns det många saker som kan påverka inomhusmiljön på ett negativt sätt. Till exempel så är ventilationen väldigt viktig för att det ska finnas ren och bra luft i lokalerna samt för att minska risken för fuktskador. Även tak och fasad behöver vara i gott skick för att kunna skydda lokalerna från väder och vind. Det handlar helt enkelt om att det är viktigt med bra underhåll av fastigheterna.

Mögel sprider sig lätt

Det är tyvärr inte ovanligt att underhåll blir eftersatt och problem uppmärksammas i ett väldigt sent stadie. Det kan innebära att exempelvis mögel har hunnit sprida sig i stora delar av fastigheten och endast en omfattande renovering kan åtgärda problemet. 

Det bör vara angeläget att hitta en lösning så snart som möjligt

Handlar det till exempel om en grundskola så är det otroligt viktigt att barn och ungdomar inte är tvungna att dagligen vistas i dåliga inomhusmiljöer eftersom det kan leda till fysiska besvär som till exempel huvudvärk, trötthet och i värsta fall astma. Därför är det viktigt att problemen åtgärdas så snart som möjligt.

Modulsystem löser behovet av lokaler

En vanlig och smidig lösning vid större renoveringar är att använda sig av modulsystem. Det gör att eleverna får tillfälliga lokaler som ersätter de gamla. Eftersom trivsel och komfort har stor påverkan på skolarbetet är det viktigt att använda sig av högkvalitativa moduler som erbjuder studenterna de bästa möjliga förutsättningarna. 

Moduler med kvalitet och funktion

PCS Modulsystem är ett företag som erbjuder komfort, funktion och lokalkvalitet i sina skolpaviljonger som använts för att lösa lokalbehov åt många skolor i flera svenska kommuner.  PCS har egenutvecklade modulsystem med standardiserade moduler vilket innebär att de snabbt kan få fram ritning för den yta som behövs, med de antal klassrum, personalrum och övriga utrymmen som önskas.