undersökningar

Marknadsundersökningar är här för att stanna

Marknadsundersökningar är här för att stanna

editorial

Marknadsundersökningar är här för att stanna

Som företag är det viktigt att veta vad kunderna tycker om en. Så klart märks det att folk är missnöjda om det inte kommer tillbaks, men det kan vara bra att se trender innan de händer. På så sätt kan man vara mer proaktiv och mindre reaktiv. Det är här riktade marknadsundersökningar kommer in i bilden. Marknadsundersökningar har funnits länge och är inte på väg att försvinna.

Det finns många olika typer av marknadsundersökningar, men de har alla ett mål: att tillhandahålla information som kan användas för att fatta bättre affärsbeslut. Helt enkelt ett stöd för beslutsfattarna i ett företag.

En av de vanligaste typerna av marknadsundersökningar är panelundersökningar. En panelundersökning innebär att en en grupp människor som går med på att regelbundet bli intervjuade om sina åsikter och sitt beteende. Detta är användbart för att följa upp förändringar över tid. De kan få frågor som rör en och samma produkt för att se om attityden förändras, eller så väljer man att diskutera olika ämnen vid varje gång. Ofta är personerna som ingår i panelen experter inom ett visst område.

undersökningar

Webenkäter och intervjuer

En annan vanlig typ av marknadsundersökning är webbenkäter. Som namnet antyder är detta undersökningar som genomförs online. De kan skickas via e-post till en lista med personer eller läggas ut på en webbplats. Fördelen med denna metod är att den är relativt billig och lätt att nå ut till ett stort antal människor. Nackdelen är att det kan vara svårt att få ett representativt urval, eftersom alla inte har tillgång till internet, eller för att en viss typ av människor helt enkelt är mer benägna att svara på enkäter

Telefonintervjuer är en annan populär metod för marknadsundersökningar. De tenderar att vara kortare än personliga intervjuer och kan genomföras med människor över hela landet. Nackdelen med telefonintervjuer är att de kan vara dyra om ett stort antal personer måste intervjuas