advokat

Jurist i Göteborg ger goda råd

Jurist i Göteborg ger goda råd

editorial

Ibland ställs man inför problem som man inte riktigt klarar av att lösa själv. Om du exempelvis har en tvist med någon, kanske du behöver en utomstående part som kan ge sin syn på saken. Jurist i Göteborg, kanske är din första tanke, och du googlar på det

En advokat kan säga vilka regler som gäller vid en hel mängd olika situationer. Arv kan ibland vara komplicerat, för känslorna kan säga en sak och lagens regler något helt annat. 

Vad lagen säger är det som gäller

Om ni exempelvis är två syskon och det bara är du som vårdar dina gamla föräldrar, har ni som syskon lika stor arvsrätt. Tankar som att någon borde ha mer, borde få det och det, hör inte hemma i lagstiftningen. Muntliga löften gäller inte, utan det måste i så fall finnas ett bevittnat testamente.

Din jurist i Göteborg kan hjälpa dig att utforma dokument som testamente och äktenskapsförord, och det är bra att göra det i tid. Det går inte att komma i efterhand och kräva något. I vissa fall gör man som parter eller arvingar upp i godo och kompenserar varandra som syskon eller exmakar, men det är inget som är lagstadgat. 

Bevittnade dokument och kontrakt

Har du funderingar på att dela ägandet av en stuga tillsammans med dina syskon, eller rentav vara delägare i en firma tillsammans med dem, så skriv papper på vad som gäller. Om någon vill hoppa av, hur ska detta lösas ekonomiskt? Vad händer om en av parterna dör eller skiljer sig, eller blir sjuk och inte längre kan sköta sina åtaganden?

Det är bra att skriva kontrakt och överenskommelser medan man är sams, så att det inte blir några tveksamheter längre fram när läget förändras. Låt din jurist i Göteborg föreslå hur ni ska göra, och skaffa bevittnade underskrifter på de dokument som upprättas.