Ventilation Södertälje

Ventilation för stora hus i Södertälje

Ventilation för stora hus i Södertälje

I villor och fritidshus kan det räcka långt att sätta ventiler i ytterväggar. Tillsammans med skorstenar för köksfläkt och kamin är det tillräckligt för att dålig luft ska vädras ut och god luft ska komma in.

Men i större byggnader är det för stora ytor för att det ska räcka med endast ventiler i ytterväggarna. Det är också ofta rum som inte ligger mot ytterväggen och som därför behöver ha en ventilation som leder från rummet och till en yttervägg eller ett tak.

Mycket stora rör

Vid installation av ventilation i Södertälje i en stor byggnad använder man sig av stora ventilationstrummor som man kan koppla många rums ventilation till. Hur stora ventilationsrören, eller trummorna, är beror på byggnadens storlek och behov. De största är så pass stora att man kan stå upprätt i dem.

Genom att lägga ventilationstrummor i taket och ansluta alla rum till dem får man ett fungerande system som sköter allt luftombyte. Men det gör också att man behöver vara mycket noggrann med vilken typ av luft som ansluts i kanalerna. Och hur man hanterar det.

Värmebehandling för säkerhet

Stora kök i restauranger och liknande ger ifrån sig både varm luft och ämnen som är brandfarliga. Därför är det mycket viktigt att ventilation som kommer från fläktar i köken värmeskyddas och brandskyddas. Det gör man genom att använda sig av en speciell slags isolering som hindrar värmespridningen från ventilationen och till andra material i byggnationen.

Om det är extra risk för spridning av farliga ämnen eller värme, i exempelvis fabriker och industrier, så händer det att man väljer att separera ventilationen. Tyvärr är inte ventilation endast en möjlighet att bli av med dålig luft.  Det är också ett nät i en byggnad som även kan göra att dålig luft, bränder och liknande risker kan spridas vidare till andra rum.