Lasersvetsning

Vad är lasersvetsning?

Vad är lasersvetsning?

editorial

Lasersvetsning, funderar du på vad det egentligen är och vad det har för fördelar? Finns det några nackdelar eller risker man bör känna till? Oroa dig inte, här kommer en förklaring av tekniken. Som man kan lista ut från namnet är lasersvetsning en teknik där man sammanfogar materialetmed hjälp av en laserstråle. 

Antingen används en lins eller speglar för att fokusera laserstrålen, men syftet är detsamma, att skapa en stråle på några tiondels millimeter. När denna träffar materialet så smälter det och skapar ett hålrum i vilket det smälta materialet kan leta sig ner och därefter stelna när lasern rör sig vidare. Det krävs också en skyddsgas som ser till att linsen eller speglarna inte tar skada av metallånga eller eventuellt material som sprutar upp.

 

Vad är fördelarna med lasersvetsning?

Lasersvetsning har ett antal fördelar jämfört med andra svetsmetoder. En av de främsta är att eftersom svetsningen med laser är precis och går fort så undviker man att värme sprider sig till det omgivande materialet. Det innebär att risken för värmeskador eller att materialet blir deformerat minskar drastiskt.

Andra fördelar är att lasersvetsningens precision gör det möjligt att svetsa väldigt tunt material,

att kombinera flera material av olika  typer samt att komma åt att svetsa där det med annan teknik skulle vara svårt eller omöjligt. Att det sistnämnda är möjligt beror på att man kan flytta lins eller speglar för att komma åt även i trånga utrymmen och otillgängliga vrår.

 

Lasersvetsning

 

Finns det några nackdelar med lasersvetsning?

Lasersvetsning är alltså på många sätt bättre än traditionella svetsmetoder, men det är bra att vara medveten om att det finns några nackdelar. En sådan är att det är dyrt att köpa in den utrustning som behövs, en annan att man måste vara extra noggrann när man förbereder materialet så att fogarna inte glipar.