Tandreglering

Tandreglering - vad är det?

Tandreglering - vad är det?

editorial

Ortodonti är en gren av tandvården som specialiserar sig på diagnos, förebyggande och behandling av ortodontiska problem. Ortodontister är specialister som har fått ytterligare utbildning i ortodonti efter avslutad tandläkarutbildning. Ortodontiska behandlingar kan förbättra ditt leende, din munhälsa och ditt allmänna ansiktsutseende. Det finns olika typer av ortodonti och kostnaden varierar beroende på vilken typ av behandling du väljer.

Ortodonti är viktigt eftersom det kan korrigera många tand- och skelettproblem som kan påverka din allmänna hälsa. Om du upplever att du har tandproblem kan Le Tandreglering (http://www.letandreglering.se/) hjälpa dig mot ett vackert leende. Om du överväger ortodontisk behandling bör du prata med din tandläkare eller ortodontist för att ta reda på vilka alternativ som finns tillgängliga för dig.

Historien bakom ortodonti

Ortodonti har funnits i århundraden, och de första ortodontiska apparaterna användes för att behandla tänder som ansågs ”sneda”. Det var dock inte förrän i slutet av 1800-talet som ortodonti blev en erkänd gren av tandvården. År 1892 grundade doktor Edward Angle det första ortodontiska sällskapet och utvecklade många av de grundläggande principerna för modern ortodonti.

Tandreglering

Vilka är de olika typerna av ortodontisk behandling?

Det finns många olika typer av ortodontisk behandling, bland annat tandställning, klar tandställning och osynlig tandställning. Din ortodontist kommer att rekommendera den bästa typen av ortodontisk behandling för dig och dina tänder. Idag finns det många olika typer av ortodontiska behandlingar tillgängliga.

Den vanligaste typen är tandställning, som är metallfästen som fästs på dina tänder och hålls på plats med trådar. Det finns också klara tandställningsklämmor och osynliga tandställningsklämmor som är mindre märkbara än traditionella tandställningsklämmor.

Vilka är fördelarna med ortodontisk behandling?

Ortodontisk behandling kan förbättra ditt leende, bett och ditt totala ansiktsutseende. Den kan också minska din risk för att utveckla karies, tandköttssjukdomar och andra tandproblem. En tandreglering kan också förbättra din självkänsla och ditt självförtroende.

Hur mycket kostar ortodontisk behandling?

En ortodontisk behandling kan variera i pris beroende på vilken typ av behandling du väljer.