geoteknisk undersökning

Ta reda på viktig information om tomten och dess förutsättningar med hjälp av geoteknisk undersökning

Ta reda på viktig information om tomten och dess förutsättningar med hjälp av geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning kan vissa gånger krävas för att man ska få bygglovet beviljat till en planerad byggnation. Oavsett om det handlar om en privat liten villa eller ett helt bostadsområde så är det viktigt att det finns kännedom om marken under. Detta för att säkerställa att marken är stabil nog att bygga på, men även för att man ska kunna komma fram till vilken grund som passar bäst till konstruktionen. Med hjälp av en geoteknisk undersökning samlas nödvändig information in och man kan få svar på frågor om markens egenskaper och bästa val av husgrund.

Hur fungerar en geoteknisk undersökning?

En geoteknisk undersökning fungerar i regel så att man gör en provborrning där information gällande bland annat jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och jordegenskaper samlas in. Denna information analyseras sedan och sammanställs i en rapport. Experterna som utför den geotekniska undersökningen kan med hjälp av informationen ge förslag på bästa möjliga grundläggningslösning baserat på vad som ska byggas samt markens egenskaper.

geoteknisk undersökning

De ger även information om det krävs markförstärkning för att man ska kunna bygga en stabil konstruktion på den tilltänkta tomten. Genom att följa dessa välgrundade råd och förslag som ges utifrån den geotekniska undersökningen så kan man säkerställa att det man har tänkt bygga får en stabil grund.

Geotekniska undersökningar för den som planerar bygge i Stockholms län

Geogrund är ett erfaret företag som utför geotekniska undersökningar i Stockholm. De har borrmaskiner i olika storlekar vilket gör att de kan välja den maskin som passar den aktuella provborrning utifrån vad uppdraget kräver. Geogrund samarbetar dessutom med specialister inom bland annat miljö och grundförstärkningar samt anlitar professionella laboratorier för analyser. Det säkerställer hög kvalitet på uppdragen som Geogrund tar sig an.

Geogrund hjälper både privatpersoner och företag samt kan dessutom utföra radonmätningar, miljöprovtagningar med mera. Finns det planer på att bygga i Stockholm så kan det därmed vara en god idé att kontakta Geogrund.