Omrörare Göteborg

Sök omrörare i Göteborg

Sök omrörare i Göteborg

editorial

En rad olika industriprocesser kräver omrörare för att vätskor skall kunna pumpas vidare i systemet. Det kan handla om kemikalier i pulverform, som måste lösas i vatten. Då krävs omrörare för att allt pulver skall lösas. Inkommande matavfall till en biogasanläggning blandas med vatten till en pulp, som sedan pumpas in i anläggningen.

En omrörare hjälper egentligen till så att olika former av vätskor blir pumpbara. Med en omrörare kan fasta partiklar slås sönder så att pumpens arbete underlättas och att pumpen inte blir skadad.

 

Omrörare för olika vätskor

De vätskor som skall pumpas beter sig på många olika sätt. En del har en tendens att över tid  segregera eller sedimentera. En tjockt lager av sediment kan bildas i botten av en tank eller cistern. Å andra sidan kan lätta partiklar flyta upp och bilda ett lock på toppen av tanken. Omröraren har till uppgift att motverka att sådant sker och istället homogenisera vätskan. 

Det finns vätskor som är explosiva och som därför kräver specifika omrörare. Inom industrin finns vätskor som både är basiska och sura, vilket ställer krav på materialet i en omrörare.

En omrörare måste självfallet också anpassas till den tank som omrörning skall ske. Allt från stora cisterner till relativt små IBC-tankar. För val av omrörare i Göteborg kan du kolla https://www.pump-pyrolysteknik.se/omrorare-goteborg/ 

 

Omrörare Göteborg

 

Styrning och reparation av omrörare

Omrörning i en tank sker oftast intermittent. Omrörningen startar i god tid innan en vätska ska pumpas vidare. Med omröraren skall vätskan hålla en jämn kvalitet vad gäller exempelvis viskositet och pH-värde. Inom industrin är styrningen av omrörare i kombination med pumpar automatiserad. 

En omrörare utsätts för tuff behandling. Se till att teckna avtal om underhåll och service med en pålitlig leverantör. Oplanerade driftstopp till följd av att en omrörare havererat kan bli dyra. Anlita gärna en leverantör i ditt närhet som kan åtgärda problemen med kort varsel.