Sjukförsäkring

Sjukförsäkring i Sverige

Sjukförsäkring i Sverige

editorial

Kravet på att ha en sjukförsäkring

Sjukförsäkring är obligatorisk i Sverige. Alla som är bosatta i Sverige, även barn, måste ha en sjukförsäkring. Den svenska regeringen erbjuder ett nationellt sjukförsäkringsprogram som finansieras genom skatter. Utöver det nationella sjukförsäkringsprogrammet finns det även privata sjukförsäkringsbolag som erbjuder sina tjänster.

image

Håll koll på vad försäkringen täcker

Det nationella sjukförsäkringsprogrammet täcker ett brett utbud av medicinska och tandvårdstjänster. Dessa tjänster omfattar, men är inte begränsade till, läkarbesök, specialistvård, sjukhusvistelser, mödravård och recept. Det nationella sjukförsäkringsprogrammet täcker också förebyggande vård, t.ex. vaccinationer. Dessutom är alla svenska invånare automatiskt inskrivna i ett kompensationsprogram för sjukfrånvaro. Detta program ger ersättning för upp till 80 % av din lön om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada.

Det finns några bestämmelser om kostnadsdelning som gäller för det nationella sjukförsäkringsprogrammet. Du ansvarar till exempel för en liten egenavgift (mellan 60-90 kronor) för läkarbesök och recept. Du kan också behöva betala en liten avgift (mellan 100-200 kronor) för vissa typer av specialistvård. I allmänhet är dessa bestämmelser om kostnadsdelning utformade för att se till att alla har ett skinn på näsan när det gäller att utnyttja hälso- och sjukvårdstjänster.

Om du bestämmer dig för att teckna en privat sjukförsäkring är du ansvarig för att betala premierna för din plan utöver eventuella bestämmelser om kostnadsdelning som gäller. Privata sjukförsäkringsplaner har vanligtvis lägre eller inga självrisker och täcker ett bredare utbud av tjänster än det nationella sjukförsäkringsprogrammet. De kan dock vara ganska dyra – ofta kostar de flera tusen kronor i månaden.

I Sverige är alla skyldiga att ha en sjukförsäkring enligt lag. Regeringen erbjuder ett nationellt sjukförsäkringsprogram som finansieras via skatter och som täcker ett brett utbud av sjukvårdstjänster och tandvård. Det finns också privata sjukförsäkringsbolag som erbjuder sina tjänster mot en extra kostnad. När man bestämmer sig för om man ska teckna en privat sjukförsäkring eller inte är det viktigt att väga kostnaderna och fördelarna noga. För mer information rekommenderar vi att vi kikar in hos https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal