Reglerventiler

Reglerventiler och andra ventiler

Reglerventiler och andra ventiler

Har du tänkt på vad en ventil egentligen är? Det finns mängder av olika sorter, och en del tänker man inte på som ventiler. Men de har en speciell funktion, och det är att tillåta eller stoppa ett flöde. 

Ibland med vissa intervall, automatiskt som i en industrimaskin, och andra gånger manuellt, som när vi öppnar och stänger en vattenkran. Ventiler har många namn, och ibland finns det flera ord som betecknar samma sorts ventil. Så finns det reglerventiler, som har en speciell funktion och det är att utjämna ett ryckvis för snabbt eller för långsamt flöde.

Oftast inom industrin

Det är knappast förvånande att det är inom industrin man ser många typer av ventiler. Flödet eller fluiden kan vara gas eller vätska, och den ska strömma på ett bestämt sätt när det gäller producerande verksamhet på en fabrik. De kan styras av en fjädermekanism, men det finns ett stort antal konstruktionsmöjligheter.

Reglerventiler, som ska kompensera för ojämnheter i flödet, är extra känsliga för till exempel stötar och vibrationer och kan därför lättare gå sönder. Inom industrin har man därför stort behov av service på sina ventiler, eftersom produktionen måste hållas igång hela tiden.

Serviceavtal och specialvarianter

Om du saknar rätt sorts ventil för en viss uppgift eller inte vet vad du ska välja, finns det företag som är specialister på allt som handlar om ventiler. Du kan få deras hjälp med att konstruera din egen variant, om du bara tar kontakt med dem. De hjälper också till med reparationer när någon ventil går sönder.

Då kommer de och gör en ventildiagnostik, och i första hand försöker man laga ventilen direkt på plats för att spara tid och minimera avbrott i tillverkningen. Det allra bästa är att teckna serviceavtal, så att man löpande får kontroll och översyn på reglerventiler och alla andra typer också.