trädfällning Malmö

Professionell och säker trädfällning i Malmö

Professionell och säker trädfällning i Malmö

editorial

I en stad som Malmö med sina stora parker och många träd är trädvård och trädbesiktning extra viktigt. Detta för att träden ska må så bra som möjligt, men också för att i tid upptäcka om något träd inte är friskt och kanske måste tas ner. Träd som drabbas av sjukdom eller är väldigt gamla kan bli försvagande och lätt knäckas eller tappa grenar. Står träden då i parker eller områden där människor vistas kan de utgöra en fara gentemot dem. 

Men det gäller också att ha koll på träden i sin egen trädgård. Står de för nära huset kan grenarna skada fasaden när det blåser. Är de sjuka och svaga kan de också knäckas och falla över huset. Misstänker man att man har sjuka träd är det viktigt att man snabbt ställer en diagnos med hjälp av en arborist. Behöver trädet fällas kan arboristen också hjälpa till med detta. Trädfällning i Malmö måste också ske genom sektionsfällning, något man inte kan göra själv.

image

Sektionsfällning i bebyggelse och i trånga utrymmen

Sektionsfällning är en teknik som man använder sig av för att fälla träd som står  i bebyggelse, eller där det är ont om utrymme och det inte går att fälla trädet genom markfällning. För att nå trädets grenar och kunna såga ner det bit för bit använder man sig oftast av en skylift eller kranbil. I de fall som det inte finns utrymme för något fordon klättrar arboristen istället upp i trädet och sågar därifrån ner det i sektioner. Allt för att inte riskera att människor eller närliggande hus ska komma till skada.

Vill man ha hjälp med trädfällning i Malmö kan det vara bra att kontakta mer än en arborist för att jämföra priser, vad som ingår i trädfällningen, samt om man även kan få hjälp med att transportera bort det avverkade materialet.