kundklubb

Lojalitetsprogram med kundklubb kan göra företaget mer attraktivt

Lojalitetsprogram med kundklubb kan göra företaget mer attraktivt

Att arbeta med goda relationer inom B2B (business-to-business) är något av det viktigaste man som företagare kan göra (så länge man inte enbart vänder sig till den enskilda konsumenten, då är det istället B2C, Business-to-consumer som gäller). Det finns i regel betydligt mer att tjäna på en god relation till företag som kan beställa stora mängder av den produkt eller tjänst man erbjuder. Som leverantör är trogna kunder som gör det till en vana att alltid beställa från samma företag istället för att jaga rabatterade priser bland det viktigaste man kan ha.

Möjlighet att samla poäng kan locka kunder

För att få lojala kunder är det såklart viktigt att ge god service och leverera produkter eller tjänster av mycket hög kvalitet som gör kunderna nöjda. Många gånger kan det dock krävas lite mer för att kunna slåss mot sina konkurrenter och alltid vara det första valet hos kunden. Då kan ett lojalitetsprogram som exempelvis en kundklubb för B2B vara en riktigt smidig lösning. En kundklubb där det är möjligt att samla poäng kan göra att man blir det första valet då det ska väljas mellan två likvärdiga produkter eller tjänster.  

En B2B kundklubb kan fungera som ett VIP-forum där man får kunden att känna sig extra utvald genom exklusiva medlemserbjudanden, lanseringar, nyheter med mera. Den kan även fungera som en kommunikationskanal mellan företaget och kunderna samtidigt som den ger en konkurrensfördel vid säljarnas införsäljning. Poängen som ges vid köp återinvesteras genom att de ofta genererar ökad merförsäljning och styr kunderna mot de mest lönsamma produkterna eller tjänsterna.

Få hjälp att bygga den mest lönsamma kundklubben

Har man aldrig tidigare startat en lyckad kundklubb så kan det vara bra att ta hjälp för att den ska bli så lönsam och uppskattad som möjligt. Inspiration Company är ett företag som specialiserat sig på att hjälpa företag med att starta lojalitetsprogram och ge dem verktyg att styra sina kunders beteende. Det är också viktigt att tänka på att alla B2B-kunder har sina egna preferenser för motivation, lojalitet och belöningar och det krävs därför en del arbete för att kunna göra kundklubben attraktiv för samtliga av sina kunder.  

Med en kundklubb når man ut till alla sina kunder på ett enkelt och smidigt sätt och den kan bland annat hjälpa till att skapa ökad merförsäljning, ta ökade marknadsandelar, få bättre genomslag på marknadsföringen, nå högre konvertering och/eller möjliggöra för god kunddialog. Det går helt enkelt att forma kundklubben utefter behov och målsättning inom företaget.