virussanering

Korrekt utförd virussanering

Korrekt utförd virussanering

Om man vet att det befunnit sig någon med ett virus i en lokal, eller om man misstänker det, så kan man utföra en virussanering. Det är ett sätt att säkerställa att alla ytor i en lokal är helt utan risk för smittspridning av något slag

Man kan utföra åtgärden i såväl privatbostäder som på företag av olika slag, men det vanligaste är att man gör det inom sjukvården eller vid uthyrning av bostäder eller byggbodar. Även om det händer att man gör det då och då för att hålla en hög säkerhetsnivå.

 

Löpande skötsel

Då man har lokaler där det rör sig många människor är det klokt att utföra en sanering för virus då och då. Men det är också mycket viktigt att man håller riktlinjer för hur man ska agera mellan saneringarna. Lokalens innehavare ska se till att det finns noggranna riktlinjer för hur alla besökare ska agera. 

Det ska även finnas full tillgänglighet till handsprit samt tvål och vatten. På det sättet kan man hålla en god nivå som gör att tryggheten ökar och att saneringen kanske inte behöver utföras lika ofta.  

 

 

Olika lokaler och behov

Även om det sällan förekommer uppdrag där man sanerar hem för virus så kan det ibland ändå behövas. Kanske har en familjemedlem varit bortrest eller ingår i en riskgrupp och man vill vara säker på att hemmet är en trygg plats för alla att vistas på. Man kan även utföra en hel del åtgärder själv som att gå på olika toaletter, om det finns, eller att låta testa alla boende innan man träffas igen. 

Har man däremot större lokaler där det rör sig många människor som man inte har den kontrollen över, så kan man satsa på att sanera de mindre utrymmen där också virus lättare kan föras vidare. Det kan vara t.ex. toaletter och restauranger, samt alla sittytor.