invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg som hjälp på vägen

Invaliditetsintyg som hjälp på vägen

En olycka kan förändra livet helt och hållet. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till en bilkrasch och att någon hamnar på sjukhus. Återhämtningen kan ske snabbt och skador läks ut, men ibland blir det ingen förbättring.

Det är hårt att inse att man exempelvis aldrig kommer att dansa mer, eller ens kunna stå på sina ben. Det är också en stor motgång om man inte kan återgå till sitt jobb och försörjning. Man får förlita sig på sin olycksfallsförsäkring och söka ett invaliditetsintyg.

 

Utvärdering efter en tid

Försäkringsbolaget vill veta hur stora dina bestående skador är för att de ska kunna betala ut rätt ersättning på din olycksfallsförsäkring. Därför går det en tid efter olyckan innan det är dags att utvärdera läget. Därefter bokar du tid hos en expertläkare, som oftast är en ortoped.

Du får en grundligare utvärdering hos en specialist än vad du kan få på en vårdcentral. När läkaren ska skriva ut ditt invaliditetsintyg har du blivit noggrant kontrollerad när det gäller upplevd smärta, stelhet, rörlighet och kraft. Intyget skickas sedan till försäkringsbolaget.

 

 

Ersättningsnivå och mer hjälp

Det finns tabeller på hur olika funktionsnedsättningar värderas när ersättningen ska betalas, och förutom pengar ska man anpassa sig till ett nytt liv. Det underlättar om man använder sig av de hjälpmedel som finns. Kanske måste trösklarna tas bort i din bostad, eller så får man sätta upp handtag på väggarna.

Toalett och badrum brukar också handikappanpassas. Det finns bidrag att söka, så det är viktigt att du själv begär hjälp för att kunna bo kvar i ditt hem. Invaliditetsintyget är en viktig sak här, för det är det som ligger till grunden för hur stor din ersättning är från försäkringen. En olycksfallsförsäkring är grunden för trygghet, och även om man hoppas att aldrig behöva utnyttja den, ger den stor trygghet när olyckan är framme.