LPG gasol

Gasol som energikälla: Mer power för pengarna

Gasol som energikälla: Mer power för pengarna

Gasol är svenska smeknamnet på ett gasformigt bränsle som gjorts med lätta kolväten som butan och propan. Förbränningen av denna gas är ren – ingen sot, aska eller giftiga gaser skapas. Den internationella benämningen på gasol är LPG, som står för Liquefied Petroleum Gas. Detta populära bränsle är inom räckhåll för de flesta hushåll, och du kanske känner till dess användbarhet för till exempel gasspisen eller torktumlaren. Men LPG gasol kan göra så mycket mer än det. Läs vidare för att lära dig om fördelarna med detta bränsle.

 

Gasolens fördelar och nackdelar

Gasol är förutsägbart att arbeta med, och enkelt att skaffa och lagra. Dess energiinnehåll och värmevärde är högt, och det kan stå långa tider i en tank eller flaska utan att härskna. Det är en “grön” gas i och med att den förorenar varken land eller vatten. Den förorenar inte luften när den bränns. Och jämfört med andra bränslen, så är dess koldioxidutsläpp ganska lågt. Gasen har dock en nackdel, som uppstår om det blir läckage på slangen. Gasol har klassificerats som nervgift på grund av sin narkotiska verkan. Andas man in den orsakar den syrebrist i hjärnan, som kan leda till medvetslöshet och i vissa fall till döden. Därför är det viktigt att den hanteras rätt.

 

 

Hantera LPG gasol på rätt sätt!

Låt inte detta avskräcka dig från att använda gasol till dina projekt. Här kommer några säkerhetstips du kan följa:

  • Använd inte gasol i ett dåligt ventilerat utrymme. 
  • Kontrollera att det inte finns läckage på slangarna – blanda lite såpa och vatten och spraya på. Börjar det bubbla någonstans har du en läcka som måste fixas.
  • När du ska köpa en gasolflaska, se då till att den genomgått revision. Hos primagaz kan du få tag på prisvärda gasolflaskor av hög kvalitet, samt vid behov fylla på din befintliga flaska.