brandgenomföringar

Brandgenomföringar finns mellan alla rum

Brandgenomföringar finns mellan alla rum

När man drar vattenrör eller strömkablar mellan olika rum i en lägenhet måste man se till att det stället är helt tätt så att elden inte kan ta sig igenom där. Om det börjar brinna i ett rum skulle elden spridas enormt fort om man inte ser till att väggarna är täta. Brandgenomföringar är en sorts kanal och brandtätningar är en sorts massa som sätts mellan brandgenomföringen och väggen.

Alla rum i ett hus ska brandklassas, och de utgör speciella brandavdelningar. De genomföringar och tätningar man använder ska motsvara brandklassen, så man kan inte stoppa i vad som helst i väggen. Det är egentligen ganska självklart att det är noga med detta, av säkerhetsskäl och för att försäkringen ska gälla.

Proffs på brandgenomföringar

Allt som gäller brandgenomföringar måste hanteras av proffs, eftersom det är så viktigt att det görs på rätt sätt. Anlita ett specialistföretag för alla dina brandgenomföringar och brandtätningar. Då slipper man få sprickor i materialet eller andra otrevligheter, för jobbet görs professionellt av en expert.

En privatperson behöver inte bry sig om att hålla reda på alla regler och föreskrifter, eftersom det finns specialister som sysslar med detta. Då vet du att alla installationer är rätt gjorda. Det du kan göra är att se till att brandvarnare fungerar och att det finns brandfilt och brandsläckare till hands om det skulle börja brinna.

Varför börjar det brinna?

Hur försiktig du än är med att släcka levande ljus, stänga av spisen och så vidare, så kan det faktiskt börja brinna ändå. Det kan bli elfel någonstans och åskan kan slå ner. Det man vill är att stoppa branden tills brandkåren hinner komma.

Ju mer man tänker på brandsäkerheten i form av förebyggande åtgärder, ju tryggare kan man känna sig om det trots allt skulle börja brinna, för man har gjort så gott man kan.