lagerhållning

Bästa sättet att hålla ett lager

Bästa sättet att hålla ett lager

Inom företagsekonomi talar man om att man ska se till att ha så få hyllvärmare som möjligt. Det betyder att det som kommer in på lagret så snabbt som möjligt ska skickas iväg igen. För från inköp till försäljning tickar kostnaderna. Dessutom så är det aldrig gratis med lagerytor.

Har man till exempel en butik i centrum av staden eller i ett köpcentrum, så kan lagringsytorna vara mycket dyra. Och oftast är det lagringsytor som man har månadsvis, vilket betyder att de kostar samma antingen de används fullt ut eller ej.  

 

Hyra en pallplats

Vill man så kan man ordna en smartare lagerhållning. Hyr man endast en pallplats hos en extern aktör som arbetar inom det området, så innebär det att man endast betalar för nyttjad yta och inte för en yta som kan vara tom. 

Slår man ut det på ett helt år så är det många som sparar enorma pengar med hjälp av en lagringspartner till skillnad mot egen hyrd yta. Så har man ett lagringsbehov som varierar över ett år så är det absolut värt att kolla upp möjligheten för extern lagring.

 

 

Hämta och lämna

Vissa partner inom lagerhållning har också möjligheten att leverera ut gods och att hämta in det. Det underlättar mycket för kunden om man kan kontakta lageransvarig och be att något ska hämtas eller lämnas.

Man kan då också ha tjänsten att lagret har koll på vad som finns där och vad som har passerat under den senaste tiden. Behövs det så kan man även be att få en lägeskoll där lagret kan larma ifall antalet gods kommer till en punkt där mer gods behöver beställas in. Då kan man som kund bara luta sig tillbaka och kunna sköta sin egen affärsverksamhet med full trygghet och tillit till den partner som man valt.