avsättning till tjänstepension

Avsättning till tjänstepension har stor inverkan på inkomsten man får på ålderns höst

Avsättning till tjänstepension har stor inverkan på inkomsten man får på ålderns höst

Att gå i pension innebär att man får väldigt mycket fritid helt plötsligt. Man behöver inte längre stiga upp en viss tid på morgonen för att gå till jobbet utan kan planera sin dag i stort sett som man vill. Det ger känslan av att det mesta kommer att bli lättare den dagen man går i pension, men det finns även vissa saker som kan bli sämre, som till exempel ekonomin. Den allmänna pensionen är inte speciellt hög vilket innebär att det är väldigt bra med kompletterande pengar från exempelvis ett eget sparande och framförallt från en tjänstepension. 

Tjänstepensionen gör stor skillnad

Nästan alla som arbetar i Sverige har tjänstepension, trots att arbetsgivare inte är tvungna att betala in den om företaget inte är anslutet till ett kollektivavtal. Det är väldigt bra eftersom tjänstepensionen utgör en stor del av inkomsten när man gått i pension.

Är man till exempel en privatanställd arbetare så sätter arbetsgivaren in motsvarande 4,5 procent av lönen varje år upp till 42 625 kronor per månad (2021). Har man en lön som överstiger detta belopp så betalar arbetsgivaren in motsvarande 30 procent på lönedelar däröver. Det innebär att det varje år avsätts pengar till pensionen, men vad händer om man blir långtidssjukskriven eller behöver ta ut föräldraledighet?

Se till att pensionspremien fortsätter att betalas 

När man är sjukskriven eller föräldraledig så betalar arbetsgivaren i regel inte premier till tjänstepensionen. För att undvika ett avbrott i inbetalningen så kan man skaffa en försäkring som sköter pensionsavsättningen. På https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/ hittar man två olika sorters försäkringar som gäller beroende på vilken anställning man har.

Premiebefrielseförsäkring eller avgiftsbefrielseförsäkring

En premiebefrielseförsäkring betalar in pensionspremien om man som privat eller kooperativt anställd arbetare, kooperativt anställd tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln eller företagare som tecknat egen försäkring blir sjukskriven, föräldraledig eller dylikt. En avgiftsbefrielseförsäkring betalar in pensionspremien om man som anställd inom kommun, regioner, Svenska kyrkan, vissa kommunala bolag eller företagare som tecknat egen försäkring får sjukersättning, aktivitetsersättning eller dylikt.